Verdier og visjoner

Redusere miljøutslippene
betraktelig til oppdrettsnæringen
uten å øke kostnad

Samme fleksibilitet og
operasjonsvennlighet som
eksisterende løsninger

Generere verdier og redusere
kostnader gjennom produksjon av
grønt hydrogen og aktiv bruk av bi-
produkter

Et unikt, nytt og helhetlig tilbud
til hva markedet ønsker

Enkelt
forklart

Vår løsning utvinner hydrogen fra
grønn energi med varme og oksygen
som biprodukt

En overgang fra dieseldrift for et
slikt anlegg vil kunne spare opptil
380 tonn CO2 per år.

Fremdeles ikke helt klok? Slå av en prat

Menu

Personel Sağlık